Şirketlere Web Sitesi Zorunluluğu

Şirketlere Web Sitesi Zorunluluğu

Web sitesi zorunluluğunda kanun ne diyor?

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihi itibariyle kanunlaştı. Dolayısıyla, kanunun 1524. maddesiyle düzenlenen internet sitesi zorunluluğu da yürürlüğe girmiş oldu. 1524. maddede, her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa, bu sitenin belli bir bölümünü bazı konulara özel hale getirmek ve yayınlamak zorunda.
Kanunun Cezai Sorumluluk bölümünde ve madde 562’de belirtildiği şekliyle internet sitesini, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde oluşturmayan, internet sitesi olduğu halde, yine aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine ayırmayan, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar, altı aya kadar hapis ve yüz günden üç yüz güne kadar, adli para cezasına çarptırılmaktadır. Ayrıca madde gereğince, internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan sorumlu failler, üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklar.
Web sitenize koyduğunuz içerikleriniz, konulduğu tarihten itibaren, en az 6 ay süreyle sitede kalmalıdır. 6 aydan önce kaldırılan içerikler konulmamış sayılacağından, yine aynı cezai şartlar geçerli olacaktır. Bu süre, mali tablolar için 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Ne yapılmalı?

Kanuna göre, web sitesi olmayanlar, hızlıca bir web tasarımı yapan firma ile anlaşmalı, gerekli düzenlemelerle uygun bir web sitesi sahibi olmalılar. Sadece bir web sitesine sahip olmak ta yetmiyor. Kanunun ilgili maddesindeki konuların birebir uygulanması gerekiyor. Bunun için, kanun iyice anlaşılmalı ve buna göre web tasarım yaptırılmalıdır. Dolayısıyla siteniz;
Gerekli olan her türlü yazılımları barındırmalı
Kanunen istenen tüm içerikler eksiksiz bulunmalı
Sürekli olarak yedeklenmeli
Sözleşme ile detayları belirlenmeli
Fatura alınarak belgelenmeli
Mali ve hukuki danışmanlık alınmalı
İyi ve güçlü bir yönetim paneli olmalı
Sürekli olarak güncelleme yapılmalı
İçerik ve güncelleme desteği alınabilmeli
Kanundaki düzenlemelere uyumlu ve geliştirilebilir olmalı
Web tasarımı, kurumsal olarak ta hizmet edebilmeli
Fonksiyonel olmalı
Her zaman destek alabileceğiniz bir firma ile çalışılmalı
Web tasarımını sona bırakmayın

1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe giren zorunlu internet sitesi, şirketlere olduğu gibi, küçük işletmeler için de geçerli. Tek farkı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bir yıl içinde web sitesi yaptırmak zorundalar. Zaman var diyerek, web sitesi yaptırmayı erteleyip son dakikaya bırakmayın. Kaliteli bir web tasarımı ile zamanında yaptıracağınız web sitesi, ileride ticaretinize daha fazla katkı sağlayacak, iştigal alanınızla ilgili arama motorlarındaki yerinizi erkenden almanıza imkan verecektir.
web tasarım

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.