IBM Araştırma Biriminin Yeni İcatları

IBM Araştırma Biriminin Yeni İcatları

IBM Araştırma birimindeki bilim insanları, taşımacılık, uzay-havacılık ve mikro elektronik alanlarında üretim ve fabrikasyon süreçlerini dönüştürebilecek potansiyele sahip yeni polimer malzemeler keşfettiğini duyurdu.

Sentetik polimer kimyasıyla yüksek performanslı hesaplamayı iyi bir şekilde bir araya getiren bu yeni malzemeler, çatlamaya karşı dayanıklılık, kemikten daha güçlü yapı özellikleri ve orijinal şekline geri dönme yeteneğini (kendi kendini iyileştirme) barındıran ilk malzeme türü olarak da dikkat çekiyor. Tüm bunların yanı sıra başlangıç malzemesine geri dönme özelliğini de taşıyor. Bu malzemeler, güçlerini %50’ye kadar artıran yeni polimer yapılara dönüştürülebiliyor ve bu da malzemenin son derece güçlü ve hafif olmasını mümkün kılıyor.

Günlük yaşamımızın vazgeçilmez parçası olan polimerler, birbirine kimyasal bağlarla bağlı uzun bir molekül zinciridir. Polimerler giyim ve içecek şişelerinden (polyester), boyalara (poliakrilik), plastik süt kutuları (polietilen), güvenli gıda ambalajından (polyolefin, polistiren) otomobil ve uçakların ana parçalarına kadar (epoksi, poliamid, polimit) yaygın olarak kullanılır ve temel malzemeleri oluşturur. Ayrıca buhar motoru, uzay gemisi, bilgisayar ve cep telefonu gibi sanayi devrimi dönemine dayanan hemen hemen tüm gelişmekte olan teknolojilerin de önemli bileşenleridir.

Ancak günümüzde polimer malzemeler bazı yönlerden sınırlı kalıyor. Ulaşım ve uzay bilimindeki yapısal bileşenler ya da bileşikler, pek çok çevresel unsura (uçakların buzlarının çözülmesi, yakıt ve temizleme ürünlerinin etkisinde kalma vs.) maruz kalıyor ve oluşan baskı karşısında dayanıklılık düzeyleri (bir çözücü maddeye maruz kalma durumunda felakete götüren bir arıza) düşük kalıyor. Ayrıca bu polimerler, yüksek derecelere kadar ısıtılarak bileşenlerine ayrılamadığından, yeniden şekillendirilemediğinden veya işlenemediğinden geri dönüşümleri de zor oluyor. Bunun sonucu olarak da, çözünemeyen /geri dönüşemeyen plastikleştiriciler, dolgular ve renkli katkı maddeleri gibi toksinlerle birlikte çöp sahalarını dolduruyorlar.

IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu yeni buluşlarla ilgili olarak öyle konuşuyor: “Yüksek performanslı malzemeler alanında önemli birtakım çalışmalar yapılmasına karşın günümüzdeki polimerlerde birkaç temel öznitelik hala eksik kalıyor. Yeni malzeme inovasyonu, küresel zorluklara yanıt verilmesi, yeni ürünlerin ve önemli teknolojilerin geliştirilmesi açısından çok önemlidir. IBM araştırma birimi artık moleküllerin kimyasal reaksiyonlara nasıl yanıt verebileceğini tahmin edebiliyor ve malzemelerin hızlı bir şekilde keşfedilmesini kolaylaştıran bilgi işlemin yardımıyla yeni polimer yapıları oluşturabiliyor. Ulaşım, mikroelektronik ya da gelişmiş üretim alanlarındaki uygulamalarda ileri teknolojili malzemelere ilişkin karmaşık gereksinimleri karşılamamızı sağlıyor.

Chip Online